Nákupný Košík

Ochrana súkromia
ODSEK 1 – ČO ROBÍME S INFORMÁCIAMI O VÁS?

Keď si kúpite niečo z nášho obchodu, ako súčasť procesu nákupu a predaja zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ako je vaše meno, adresu a e-mailovú adresu.
Pri prehliadaní nášho online obchodu tiež automaticky dostávame IP adresu Vášho počítača, čo nám poskytne informácie ohľadom Vášho prehliadača a operačného systému.
E-mail marketing (ak existuje): S vaším dovolením Vám môžeme posielať e-maily o našom obchode, nových produktoch a ďalších novinkách.

ODSEK 2 - SÚHLAS

Ako poskytujem súhlas?
Keď nám poskytnete osobné údaje na dokončenie transakcie, overenie Vašej kreditnej karty, zadanie objednávky, zabezpečenie dodania alebo vrátenia zakúpeného tovaru, predpokladáme, že súhlasíte s ich uchovaním a použitím pre tento konkrétny dôvod.
Ak žiadame o Vaše osobné údaje zo sekundárneho dôvodu, ako napríklad kvôli marketingu, vtedy Vás buď požiadame priamo o Váš výslovný súhlas, alebo Vám dáme možnosť zamietnutia.
Ako môžem odvolať svoj súhlas?
Ak ste po svojom zapojení zmenili názor, môžete svoj súhlas s tým, že Vás môžeme kontaktovať, uchovávať informácie o Vás, používať alebo zverejňovať informácie o Vás, kedykoľvek odvolať na contact@activedesk.eu alebo poštou na:
Lettr Media s.r.o.
Tallerova 4 Bratislava SK 81102

ODSEK 3 - ZVEREJNENIE

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak to vyplýva zo zákona, alebo ak porušíte naše Zmluvné podmienky.

ODSEK 4 - SHOPIFY

Náš obchod je prevádzkovaný prostredníctvom Shopify. Poskytuje nám online obchodnú platformu, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby pre Vás.
Vaše údaje sú uložené v dátovej úschovni Shopify, databázach a hlavnej aplikácii Shopify. Tieto údaje ukladajú na server zabezpečeným firewallom.

Platby:
Ak si pre dokončenie nákupu zvolíte priamu platobnú bránu, potom Shopify uloží údaje o Vašej kreditnej karte. Tie sú zašifrované prostredníctvom Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS, Bezpečnostný štandard pre ochranu platobných kariet). Vaše dáta o transakcii pri nákupe sa ukladajú len po takú dobu, ktorá je nevyhnutná pre dokončenie transakcie. Potom, ako sa táto transakcia skompletizuje, informácie o Vašej transakcii sú vymazané.
Všetky priame platobné brány spĺňajú normy stanovené PCI-DSS, ktoré boli vybrané Radou pre bezpečnostné štandardy PCI, čo je výsledkom spoločného úsilia značiek ako Visa, MasterCard, American Express a Discover.
Požiadavky PCI-DSS pomáhajú bezpečne nakladať s informáciami o kreditnej karte v našom obchode a u poskytovateľov služieb.
Pre lepšiu predstavu si môžete prečítať Podmienky Shopify (https://www.shopify.com/legal/terms) alebo Vyhlásenie o ochrane súkromia (https://www.shopify.com/legal/privacy).

ODSEK 5 – SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Všeobecne platí, že nami použití poskytovatelia tretích strán zhromažďujú, používajú a zverejňujú Vaše osobné údaje len v nevyhnutnej miere, aby mohli vykonávať služby, ktoré poskytujú nám.
Avšak, niektorí poskytovatelia služieb tretích strán, napríklad platobné brány a ďalší spracovatelia platobných transakcií, majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s informáciami, ktoré sme im povinní poskytnúť pri transakciách súvisiacich s nákupom.
U týchto poskytovateľov odporúčame, aby ste si prečítali ich zásady ochrany osobných údajov, aby ste porozumeli, akým spôsobom budú vaše osobné údaje spracované u týchto poskytovateľov.
Predovšetkým si uvedomte, že niektorí poskytovatelia môžu byť umiestnení alebo majú svoje zariadenia umiestnené na miestach, kde platí iná jurisdikcia ako u Vás alebo u nás. Teda ak sa rozhodnete pokračovať v transakcii, ktorá zahŕňa služby tretej strany, potom sa Vaše osobné údaje môžu stať predmetom zákonov jurisdikcie, v ktorej je umiestnený daný poskytovateľ služieb alebo jeho zariadenia.
Napríklad, ak sa nachádzate v Kanade a Vaša transakcia je spracovaná pomocou platobnej brány umiestnenej v Spojených štátoch, potom Vaše osobné údaje použité pri kompletizácii danej transakcie môžu podliehať zverejneniu podľa právnych predpisov Spojených štátov, vrátane zákona Patriot Act.
Akonáhle opustíte našu webovú stránku alebo budete presmerovaní na webové stránky alebo aplikácie tretích strán, potom už nepodliehate zásadám ochrany osobných údajov alebo podmienkam poskytovania služieb našej webovej stránky.

Odkazy
Po kliknutí na odkazy v našom obchode, môžete byť presmerovaní mimo nášho webu. Nie sme zodpovední za postupy pri ochrane osobných údajov na iných stránkach a odporúčame Vám, aby ste si prečítali ich vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

ODSEK 6 - BEZPEČNOSŤ

Aby sme ochránili Vaše osobné údaje, uskutočňujeme primerané bezpečnostné opatrenia a sledujeme najlepšie postupy, aby sme zaistili, že sa tieto údaje nestratia, nebudú zneužité, voľne dostupné, zverejnené, zmenené alebo zničené.
Ak nám poskytnete informácie o kreditnej karte, tieto budú zašifrované pomocou bezpečnostnej technológie SSL a uložené pod šifrovaním AES-256. Hoci ani jedna metóda prenosu prostredníctvom internetu alebo elektronické uskladnenie nie je 100% bezpečná, spĺňame všetky požiadavky PCI-DSS a implementujeme ďalšie všeobecne záväzné priemyselné štandardy.

ODSEK 7 - COOKIES

Tu je zoznam všetkých cookies, ktoré používame. Zverejnili sme ho, aby ste si mohli vybrať, či si ich ponecháte, alebo ich prípadne vypnete.
_session_id, unikátny token, relačný, Umožňuje Shopify uložiť informácie o Vašej relácii (odkazujúci server, vstupná stránka atď.).
_shopify_visit, nie sú vedené dáta, Trvajú po dobu 30 minút od poslednej návštevy, Používané našim sledovačom interných štatistík od poskytovateľa internetových stránok pre zaznamenávanie počtu návštev.
_shopify_uniq, nie sú vedené dáta, vyprší o polnoci (podľa časového pásma návštevníka) nasledujúceho dňa, Počíta počet návštev obchodu jedným zákazníkom.
cart, unikátny token, trvá po dobu 2 týždne, Ukladá informácie o obsahu košíka.
_secure_session_id, unikátny token, relačný
storefront_digest, unikátny token, neurčitý. Ak má obchod heslo, používa sa na skontrolovanie, či aktuálny zákazník má prístup.

ODSEK 8 - PLNOLETOSŤ

Používaním tejto stránky vyhlasujete, že ste dosiahli minimálny vek plnoletosti vo Vašom štáte alebo mieste pobytu, alebo že ste dosiahli tento vek a dali ste nám svoj súhlas, aby niektorí Vaši neplnoletí rodinní príslušníci používali túto stránku.

ODSEK 9 – ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY SÚKROMIA

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek meniť tieto zásady ochrany súkromia, preto ich pravidelne prehliadajte. Zmeny a ujasnenia nadobúdajú účinnosť ihneď po ich zverejnení na internetových stránkach. Ak uskutočníme podstatné zmeny tejto politiky, budeme Vás tu informovať o tom, že prišlo k aktualizácii, aby ste si boli vedomí, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností, ak vôbec, ich používame a/alebo zverejňujeme.
Ak bude obchod odkúpený alebo zlúčený s inou spoločnosťou, Vaše osobné údaje môžu byť prevedené na nových vlastníkov, aby sme mohli pokračovať v predaji produktov pre Vás

OTÁZKY A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak by ste chceli: mať prístup, opraviť, zmeniť alebo odstrániť Vaše osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, prípadne podať sťažnosť alebo jednoducho len získať viac informácií, kontaktujte nášho Referenta pre ochranu osobných údajov na contact@activedesk.eu alebo poštou na
[Re: Referent pre ochranu osobných údajov]
Lettr Media s.r.o.
Tallerova 4 Bratislava, 81102