Nákupný Košík

Podmienky vrátenia tovaru




Vrátenie tovaru
 
Naša politika ohľadom vrátenia tovaru trvá 14 dní. Pokiaľ uplynulo 14 dní od Vášho nákupu, vtedy Vám žiaľ nemôžeme ponúknuť vrátenie peňazí alebo výmenu tovaru.



Aby ste mohli tovar vrátiť, ten musí byť nepoužitý a v rovnakom stave, v akom ste ho dostali. 

Niektoré typy tovarov nemôžu byť vrátené. Nemožno vrátiť tovar podliehajúci skaze, ako sú potraviny, kvety, noviny alebo časopisy. Tiež neprijímame naspäť výrobky, ktoré sú intímneho charakteru alebo hygienické potreby, nebezpečné látky, alebo horľavé kvapaliny a plyny.



Ďalšie nevratné tovary:
 
Darčekové poukážky
 
Sťahovateľné softvérové produkty 

Niektoré položky zdravotnej a osobnej starostlivosti



Ak chcete tovar vrátiť, požadujeme potvrdenie alebo doklad o kúpe.
 Prosím, neposielajte zakúpený tovar naspäť výrobcovi.



Existujú situácie, pri ktorých sa poskytuje len čiastočná refundácia (ak existuje) 

Akákoľvek položka, ktorá nie je v pôvodnom stave, je poškodená alebo má chýbajúce časti bez nášho zavinenia
 
Akákoľvek položka, ktorá bola vrátená po uplynutí 14 dní po prevzatí tovaru



Refundácie (ak existujú)
 
Akonáhle bude Váš vrátený tovar prijatý a skontrolovaný, zašleme Vám email s upozornením, že sme Vašu vrátenú položku dostali. Budeme Vás tiež informovať o schválení alebo zamietnutí vrátenia peňazí. 

Ak to bude schválené, potom bude Vaša refundácia spracovaná a automaticky pripísaná na Vašu kreditnú kartu alebo na pôvodný spôsob platby do určitého počtu dní.



Neskoré alebo chýbajúce refundácie (ak existujú) 

Ak ste ešte nedostali peniaze naspäť, najprv si znova skontrolujte svoj bankový účet. 

Potom sa obráťte na vydavateľa kreditnej karty, môže to trvať totiž nejakú dobu, než bude vaša refundácia oficiálne pripísaná.
Potom kontaktujte svoju banku. Obyčajne existuje určitá zúčtovacia doba pred pripísaním prostriedkov váš účet. 

Ak ste učinili všetky tieto kroky a prostriedky stále nemáte na svojom účte, kontaktujte nás na contact@activedesk.eu.



Tovar z výpredaja (ak existujú) 

Jedine tovar s bežnou cenou môže byť refundovaný, položky z výpredaja žiaľ nemôžu byť refundované.



Výmena tovaru (ak existujú)
 
Tovar vymieňame len ak je chybný alebo poškodený. Ak ho potrebujete vymeniť za tovar rovnakého druhu, pošlite nám email na contact@activedesk.eu a pošleme Vám adresu, na ktorú treba zaslať tovar.



Darčeky
 
Ak bol tovar pri nákupe označený ako darček a bol odoslaný priamo k Vám, dostanete s ním aj darčekový kredit v jeho hodnote pri prípadnom vrátení. Akonáhle dostaneme vrátenú položku, pošleme Vám darčekový certifikát.



V prípade, že tovar nebol pri nákupe označený ako darček alebo darca toho daru si ju nechal odoslať na svoju adresu, aby Vám ho odovzdal neskôr, pošleme refundáciu darcovi a on následne zistí o vrátenom tovare.



Zásielka
 
Pri vrátení tovaru je potrebné ho napísať na contact@activedesk.eu a poskytneme Vám adresu na vrátenie. 

Vy ste zodpovední za zaplatenie všetkých nákladov a dopravy spojenou s vrátením Vášho tovaru. Náklady na dopravu sú nevratné. Ak dostanete refundáciu, náklady spojené so spiatočným zaslaním budú odpočítané zo sumy Vašej refundácie.



V závislosti od miesta, v ktorom žijete, sa môže odlišovať čas, kým dostanete svoj vymenený tovar späť. 



Ak posielate položku nad € 75, mali by ste zvážiť využitie stopovateľnej prepravnej služby (sledovanie zásielky) alebo nákup prepravného poistenia. Nemôžeme zaručiť, že Vašu vrátenú položku dostaneme.