Nákupný Košík

Obednajšie Novinky Poznáte ideálne prostredie pre spoluprácu?
Pracovné prostredie je jedným z faktorov, ktoré priamo vplývajú na pracovný výkon zamestnancov....

Pracovné prostredie je jedným z faktorov, ktoré priamo vplývajú na pracovný výkon zamestnancov. Pokiaľ zamestnávateľ vytvorí vhodné podmienky, práve príjemné prostredie dokáže motivovať k lepším výkonom.

Cieľom zamestnávateľov je vytvoriť pekné a pritom funkčné prostredie, v ktorom sa budú zamestnanci cítiť dobre a budú podávať primerané pracovné výkony.  

Nepodceňujte potreby užívateľov priestoru

Čo sa tvorby pracovného prostredia týka, v prvom rade je nutné zamyslieť sa nad samotnou povahou práce a tých, ktorí budú priestory užívať. Aké sú ich potreby a požiadavky, sústrediť sa na navodenie tej správnej motivácie a zvýšenie pracovného výkonu.

Otvorený priestor nie je pre každého

Zatiaľ čo trendom rokov minulých boli uzatvorené kancelárie, dnešný obraz pracoviska je celkom iný- vystriedali ho otvorené priestory (tzv. open space). Avšak príliš veľká snaha ísť s dobou sa môže minúť želanému účinku- namiesto posilnenia spolupráce a zabezpečenia lepšej komunikácie medzi zamestnancami dosiahnete opak, keď sa dostavia problémy s koncentráciou zamestnancov. Hluk, veľké množstvo ľudí a iných rušivých elementov sa v konečnom dôsledku môžu odraziť na výsledkoch, bohužiaľ v tom negatívnom zmysle.

Je preto dôležité vytvoriť také priestory, ktoré by vyhovovali potrebám a charakteru jednotlivých typov práce, kde je na prvom mieste efektívna výmena informácií, a zároveň je zachovaná aj istá miera súkromia. Ideálna je teda kombinácia otvorených a uzatvorených priestorov, rovnováha medzi otvorenou spoluprácou a súkromím.

Hierarchia a vzťahy na pracovisku

V každej spoločnosti je daná istá hierarchia pozícií, čo sa odráža aj pri rozvrhovaní pracovného prostredia. Manažment neraz stojí pred otázkou, či je správne aby riadiaci pracovník bol oddelený v samostatnej kancelárii, alebo nie. Oddelené priestory prirodzene rešpektujú pracovnú hierarchiu, avšak je nevyhnutné, aby riadiaci pracovníci udržiavali kontakt so svojimi podriadenými v rámci spolupráce, nie v rámci kontroly.

Jedinečný dizajn

Oku lahodiaci dizajn pracoviska je akousi čerešničkou na torte, niečo, čím sa zamestnávateľ môže odlíšiť od konkurencie a byť o krok vpred. Navyše, každá spoločnosť má istú firemnú politiku, ktorá sa v neposlednom rade pretaví aj do vzhľadu pracoviska. Investícia do kvalitného zariadenia sa rozhodne vyplatí a odrazí sa (aj) na pracovných výsledkoch. 

„ActiveDesk napomáha zvyšovať výkon a kreatívneho ducha na pracovisku“

Spokojnosť zamestnancov je cieľom každého zamestnávateľa a jednou z možností, ako dosiahnuť túto métu, je poskytnúť kvalitné pracovné vybavenie. Výškovo nastaviteľný nábytok je zárukou toho, že vám zdravie zamestnancov nie je ľahostajné.